Aphanisomenon

Aphanizomenon se obvykle vyskytuje ve formě mikroskopických kolonií, které mohou vytvářet shluky na hladině nebo na dně vodního prostředí. Tato sinice má tendenci prosperovat v teplých a stojatých vodách. Barva Aphanizomenon může být od světle zelené po tmavě zelenou, což závisí na konkrétních podmínkách prostředí. Ideální podmínky pro růst Aphanizomenon zahrnují neutrální až alkalické pH (obvykle okolo 7–10) a vysoký obsah amoniaku (NH4+) a fosforu ve vodě.

Přírodní potlačující efekt na Aphanizomenon může mít rostlina Rdest (hřebenitý, tupolistý), která s ní může soutěžit o živiny. Mezi přirozené predátory této sinice patří zooplankton, především potom dafnie. Je však důležité myslet na to, že planktonožravé ryby (kapr, karas,…) ve velkém množství dafnie nenechají rozmnožit. 

Pro řízení růstu Aphanizomenon mohou být využity různé opatření, jako jsou bakterie „Baenzy – filtr“, které zpracovávají amoniak, a sorbent Vodnář „Fosfosorb“, který zachytává fosfor ve vodě. Pro sinici nepříznivé prostředí může vytvořit i přípravek „pH mínus“. Tyto metody mohou pomoci minimalizovat nežádoucí jevy spojené s masivním růstem sinice Aphanizomenon ve vodních ekosystémech.

Preferované pH
7,0–10,0
Dusíková preference
NH4, NO3 (Ferber et al., 2004)
Výživový poměr N:P
1:1–15:1 (Sabour et al., 2009)
Potlačující rostliny
Rdest hřebenitý, tupolistý (Zhou, 2017)
Přirození predátoři
Zooplankton (např. dafnie)

Doporučujeme zakoupit Šetrná pomoc nechemickými přípravky