Mikroskopické hrudky ve vodě, na hladině

Sinice je od sebe v praxi těžké odlišit. Častokrát jde i o kolonie více druhů sinic dohromady.

Jejich řešení je však naštěstí pro nás dost podobné a neuděláte chybu, pokud je netrefíte přesně tu vaši. Se sinicí vám obecně může pomoci zooplankton (např. dafnie), pokud však máte přebytek planktonožravých ryb (např. kapři), zaměřte se na vyvázání živin z vody pomocí přípravků Fosfosorb, Na dusičnany a Baenzy Filtr.

Upřesněte poznávací znaky:

Planktothrix

Tuto sinici lze jednoduše rozeznat od ostatních zmíněných sinic díky její hnědé až červeno-hnědé barvě. Její chování i struktura je podobná ostatním sinicím, podle světla se pohybuje na hladině, ve vznosu i na dně a při rozvíření jakoby „zmizí“. Stejně jako v případě ostatních druhů sinic se sinici Plaktothrix daří převážně ve vodách s vyšším pH a s vysokým obsahem amoniaku ve vodě. Poměr N:P je vyšší —  12:1 – 20:1, fosfor je tu výrazným limitujícím prvkem.

Přirozenými predátory jsou dafnie a krevetky, v případě vhodných podmínek v jezírku bez ryb si můžeme pomoci jejich nasazením. Potlačující účinky mají vodní rostliny Rdest (hřebenitý nebo tupolistý). Z šetrných přípravků mohou dlouhodobě pomoci nitrifikační bakterie Baenzy – filtr nebo sorbent Vodnář Fosfosorb.

Preferované pH
7,0–10,0
Dusíková preference
NH4, NO3 (Ferber et al., 2004)
Výživový poměr N:P
12:1–20:1
Potlačující rostliny
Rdest hřebenitý, vzplývavý (Zhou, 2017)
Přirození predátoři
Zooplankton (např. dafnie)

Doporučujeme zakoupit Šetrná pomoc nechemickými přípravky


Aphanisomenon

Aphanizomenon se obvykle vyskytuje ve formě mikroskopických kolonií, které mohou vytvářet shluky na hladině nebo na dně vodního prostředí. Tato sinice má tendenci prosperovat v teplých a stojatých vodách. Barva Aphanizomenon může být od světle zelené po tmavě zelenou, což závisí na konkrétních podmínkách prostředí. Ideální podmínky pro růst Aphanizomenon zahrnují neutrální až alkalické pH (obvykle okolo 7–10) a vysoký obsah amoniaku (NH4+) a fosforu ve vodě.

Přírodní potlačující efekt na Aphanizomenon může mít rostlina Rdest (hřebenitý, tupolistý), která s ní může soutěžit o živiny. Mezi přirozené predátory této sinice patří zooplankton, především potom dafnie. Je však důležité myslet na to, že planktonožravé ryby (kapr, karas,…) ve velkém množství dafnie nenechají rozmnožit. 

Pro řízení růstu Aphanizomenon mohou být využity různé opatření, jako jsou bakterie „Baenzy – filtr“, které zpracovávají amoniak, a sorbent Vodnář „Fosfosorb“, který zachytává fosfor ve vodě. Pro sinici nepříznivé prostředí může vytvořit i přípravek „pH mínus“. Tyto metody mohou pomoci minimalizovat nežádoucí jevy spojené s masivním růstem sinice Aphanizomenon ve vodních ekosystémech.

Preferované pH
7,0–10,0
Dusíková preference
NH4, NO3 (Ferber et al., 2004)
Výživový poměr N:P
1:1–15:1 (Sabour et al., 2009)
Potlačující rostliny
Rdest hřebenitý, tupolistý (Zhou, 2017)
Přirození predátoři
Zooplankton (např. dafnie)

Doporučujeme zakoupit Šetrná pomoc nechemickými přípravky


Anabaena

Anabaena je jednou z nejrozšířenějších druhů sinic a nachází se ve slaných i sladkovodních vodách. Její výskyt je hojně zaznamenán i v Evropě a ČR. Sinice je možné charakterizovat jako mikroskopické hrudky ve vodě, buď na hladině nebo na dně, které při jejich rozvíření mizí a které prosperují v teplých a stojatých vodách. Anabaena je potom charakteristická zelenou až tmavě-zelenou barvou. Ideálními podmínkami, ve kterých se jí daří, je pH okolo 7–10 a vysoký obsah amoniaku (NH3) a fosforu ve vodě, kdy N:P poměr je pouze 8:1.

Přírodní potlačující efekt na tuto sinici má rostlina Rdest (hřebenitý, tupolistý) a jejími přirozenými predátory jsou dafnie a krevety, které však v našich vodách nemají nejlepší podmínky. Další šetrnou pomocí jsou například bakterie „Baenzy – filtr“, které zpracovávají z vody NH4 (amoniak), a sorbent Vodnář „Fosfosorb“, který z vody zachytává fosfor ℗.

Preferované pH
7,0–10,0
Dusíková preference
NH4, NO3 (Ferber et al., 2004)
Výživový poměr N:P
8:1 (Sabour et al., 2009)
Potlačující rostliny
Rdest hřebenitý, tupolistý (Zhou, 2017)
Přirození predátoři
Zooplankton (např. dafnie)

Doporučujeme zakoupit Šetrná pomoc nechemickými přípravky


Microcystis

Sinici Microcystis je možné charakterizovat jako mikroskopické hrudky na hladině nebo na dně, které vytvářejí na hladině kroužky a mají světle zelenou barvu. Při rozvíření tyto sinice jakoby „zmizí“.  Stejně jako v případě ostatních druhů sinic se Microcystis daří převážně ve vodách s vyšším pH a s vysokým obsahem amoniaku ve vodě. Poměr N:P je 8:1 – 15:1.

Přirozeným predátorem ve vodě jsou dafnie, tudíž v případě, kdy ve vodě nemáte ryby, vám nasazení těchto mikroskopických korýšů může s tímto problémem pomoci. Další přirozenou metou potlačení je nasadit rostlinu Rdest alpský nebo nitrifikační bakterie „Baenzy – Filtr“.

Preferované pH
7,0–10,0
Dusíková preference
NH4, NO3 (Ferber et al., 2004)
Výživový poměr N:P
8:1–15:1 (Sabour et al., 2009)
Potlačující rostliny
Rdest alpský (Zhou, 2017)
Přirození predátoři
Zooplankton (např. dafnie)

Doporučujeme zakoupit Šetrná pomoc nechemickými přípravky